Korzyść z posiadania dostępu do usługi serwisu: dłuższa żywotność twojej instalacji