AB Service dla Ecomax®

POMOC MSA (Dostawa części zamiennych) PREWENCYJNA PREWENCYJNA I KOREKCYJNA PEŁNY ZAKRES USŁUG/PLAN OCHRONY AB
MENU POMOCY TECHNICZNEJ
POMOC NA MIEJSCU
36-GODZINNY CZAS REAKCJI
KONTROLA ZDALNA ABPS (STATUS INSTALACJI AB)
SZYBKA DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
MSA (Dostawa części zamiennych)
PERSONEL DO KONSERWACJI PREWENCYJNEJ
KONSERWACJA KOREKCYJNA (personel + części zamienne)
ZINTEGROWANA KONSERWACJA PREDYKTYWNA
GWARANCJA DOSTĘPNOŚCI (>90% NA ROK)