KOMPLETNA WIEDZA, PRZYDATNE REGULACJE, NIEZBĘDNE INTERWENCJE

Zdalne systemy nadzoru są dostępne za pośrednictwem sieci internetowej stałej lub mobilnej i umożliwiają użytkownikowi wybór najlepszej struktury roboczej, sprawdzanie warunków roboczych i codzienny monitoring wydajności instalacji.

  • Natychmiastowe interwencje w przypadku konieczności kontroli lub czynności konserwacji naprawczej
  • Ciągłe opracowywanie raportów na temat wszystkich parametrów roboczych niezbędnych dla zwiększenia wydajności i planowania interwencji przez Service
  • Znaczne ograniczenie konieczności bezpośrednich napraw na miejscu
  • SZnaczne ograniczenie czasu rozwiązywania problemów i kosztów zarządzania
  • Możliwość integracji monitoringu również z informatyką zakładową, ze zdalnym dostępem do diagnostyki działania instalacji oraz archiwum całej dynamiki produkcji kogeneracyjnej.