POMOC ZDALNA PRZEPROWADZANA I GWARANTOWANA PRZEZ SPECJALISTÓW AB

Dzięki usłudze Control Room AB firma gwarantuje jakość usług posprzedażnych i pełnowymiarową pomoc odnośnie zainstalowanych produktów. Kontrola ta jest zarządzana przez zespół wysoko wykwalifikowanych techników, zajmuje się diagnozą i zdalnym wsparciem dla instalacji, pierwszą analizą potrzeb i aktywacji, za pośrednictwem kierownika obszaru usługowego zespołów interwencyjnych. Dzięki tej scentralizowanej strukturze Service AB jest w stanie stale monitorować działanie urządzeń i konserwacji naprawczej.

“Usługa pomocy AB odbywa się za pośrednictwem działu Control Room”.