STRUKTURA DEDYKOWANA SZKOLENIU I ROZWOJU ZESPOŁU AB SERVICE

Przykładanie wagi do szkolenia i rozwoju techników to priorytetowy aspekt działalności AB. W związku z tym utworzono AB Competence Center. Dzięki AB Competence Center firma pragnie poprawić szkolenie personelu wewnętrznego działu Service, upowszechniać rozwiązania techniczne i podejmować natychmiastowe działania w rozwiązywaniu złożonych problemów. Dzieje się to drogą dzielenia się ekspertyzą przez osoby od lat zajmujące się konserwacją instalacji kogeneracyjnych.

“Rozwój dzięki pracy jest priorytetem w AB, niezbędnym do realizacji ambitniejszych celów”.