ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE KOGENERACYJNE DLA KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

Gama produktów ECOMAX® obejmuje rozwiązania modułowe, które dzielą się na pięć linii produktów, uzupełniając i precyzując ofertę AB.

Linia ECOMAX® NATURAL GAS zaspokaja potrzeby kogeneracyjne sektora przemysłowego i handlowego.

Linia BIOGAS sprawiła, że ECOMAX® stał się rozwiązaniem technologicznym docenianym również w przypadku instalacji kogeneracyjnych zasilanych gazem z odpadów rolniczych, agroprzemysłowych, odpadów zootechnicznych lub wodnych.

Linia ECOMAX® GREENHOUSE jest przeznaczona do zastosowań szklarniowych.

Linia ECOMAX® LANDFILL oferuje rozwiązania mające na celu wykorzystanie gazu składowiskowego.

Linia SPECIAL GAS wykorzystuje ECOMAX® jako idealny komponent instalacji zasilanych gazem odzyskanym podczas wydobycia ropy naftowej i w procesach obróbki węgla.

“Doskonałość produktów AB jest wynikiem rozwiązań technologicznych i produkcyjnych, które umożliwiają uzyskanie najwyższego poziomu wydajności w przypadku każdej instalacji”.