PEŁNE ZARZĄDZANIE CAŁYM PROCESEM PRODUKCYJNYM I MULTIDYSCYPLINARNOŚĆ

AB to jedyna grupa przemysłowa, która zarządza wewnętrznie całym cyklem produkcyjnym instalacji kogeneracyjnych: projektowaniem, produkcją, instalacją, rozruchem i konserwacją… przez cały czas eksploatacji instalacji.

Umożliwia to rozwój ekspertyzy bez porównania, poznanie każdego szczegółu konstruowanego systemu.

Mocnym punktem modelu przedsiębiorczego AB jest multidyscyplinarność w postaci sieci powiązań i wymiany kompetencji w celu uzyskania maksymalnego poziomu jakości produktu w określonym czasie i bez marnotrawstwa zasobów.

W porównaniu z tradycyjnym procesem przemysłowym opartym na ścisłym podziale kompetencji i znormalizowanych etapach łańcucha produkcyjnego podzielonego na działy, model multidyscyplinarny umożliwia ciągłą komunikację realizatorów procesu w postaci dialogu i współpracy.