GWARANCJA JAKOŚCI, OPTYMALIZACJA PROCESU I KONKURENCYJNOŚĆ KOSZTÓW

Wśród decydujących czynników ewolucyjnych, do których dąży AB, proces normalizacji przybiera strategiczną rolę.

AB dąży do realizacji wizji nowoczesnej przedsiębiorczości, ukierunkowanej na minimalizację marnotrawstwa i zwiększenie wydajności personalizacji w niezbędnych przypadkach. Produkcja znormalizowana nie jest przeciwieństwem produkcji „na wymiar“, lecz stanowi jej kompletną i synergiczną część. Normalizacja, poza gwarancją wymienności komponentów głównych, umożliwia redukcję czasu produkcji części o wspólnych właściwościach i zapewnienie gwarancji jakości po konkurencyjnych kosztach.

ECOMAX® to produkt o zastosowaniu multidyscyplinarnym, który obejmuje wszystkie komponenty instalacji.

1. ‎Łańcuch produkcyjny rozpoczyna się realizacją komponentów KONSTRUKCJI ZEWNĘTRZNEJ MODUŁU przy pomocy stanowiska zrobotyzowanego.

2. W DZIALE STOLARSKIM półprodukty przychodzące z linii zrobotyzowanej są montowane i przybierają kształt produktu, który na kolejnym etapie pomieści komponenty mechaniczne, hydrauliczne i elektryczne.

3. Instalacja zostaje WSTĘPNIE ZMONTOWANA W ZAKŁADZIE w celu umożliwienia zapobiegawczej weryfikacji zgodności wszystkich komponentów z oczekiwaniami projektowymi, co ogranicza do minimum czas instalacji

4. Po zakończeniu konstrukcji opakowania zewnętrznego moduł jest gotowy do rozpoczęcia ETAPU CZYSZCZENIA I LAKIEROWANIA.

5. Następnie przeprowadzanie jest WMONTOWANIE SILNIKA endotermicznego we wnętrzu instalacji.

6. Po umieszczeniu silnika możliwe jest zakończenie montażu Ecomax® poprzez ZINTEGROWANIE KOMPONENTÓW ELEKTRYCZNYCH, MECHANICZNYCH I HYDRAULICZNYCH

7. Ecomax® jest teraz gotowy do DOSTAWY I INSTALACJI w zakładzie produkcyjnym klienta

OBEJRZYJ ZWIEDZANIE ZAKŁADU