ZDOLNOŚĆ INTEGRACJI Z RÓŻNYMI WYMOGAMI PRZEMYSŁU

Koncepcja inżynierii ECOMAX® łączy zalety konstrukcji modułowej i przemysłowo znormalizowanej, w konstrukcji i w komponentach, z możliwością najskuteczniej integracji w różnych warunkach instalacyjnych w zależności od sektora przemysłowego.

Wszechstronność tego produktu pozwala precyzyjnie odpowiadać na oczekiwania i potrzeby konkretnego środowiska roboczego w postaci „dedykowanej instalacji kogeneracyjnej”. Osiąga się to bez konieczności poważnych i kosztownych interwencji w sieci energetycznej, do której ECOMAX® zostaje podłączony i gdzie będzie głównym elementem wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. Inżynieria AB uwzględnia wyraźne i specyficzne potrzeby operacyjne organizacji elementów modułu w celu uzyskania idealnej konfiguracji instalacji.