AB PROWADZI BEZPOŚREDNI NADZÓR NAD PROJEKTAMI I INSTALACJĄ POSZCZEGÓLNYCH TECHNOLOGII

W realizacji instalacji kogeneracyjnej AB ważnym komponentem techniczno-jakościowym są szafy elektryczne, które aktywnie przyczyniają się do jakości i niezawodności ogólnej produktu.

AB zwraca szczególną uwagę na projekt elektryczny szaf o średnim i niskim napięciu, nadzorując bezpośrednio wszystkie poszczególne technologie.

Z punktu widzenia projektu, określony zespół projektuje komponenty elektryczne instalacji przy jednoczesnej optymalizacji ich wymiarów.

Etap produkcji przebiega z wykorzystaniem dedykowanej firmy, która wykorzystuje wyłącznie produkty najwyższej jakości dostępne na rynku i współpracuje z wiodącymi firmami międzynarodowymi w zakresie badań i produkcji komponentów elektrycznych.

“Komponenty elektryczne instalacji kogeneracyjnej stanowią elementy bardzo ważne dla jakości i niezawodności produktu”.