PRIVACY

Ciasteczka (cookies) składają się z części kodu zainstalowanego w przeglądarce, który pomaga Administratorowi w udostępnianiu serwisu zgodnie z opisanymi celami. Niektóre z tych celów, dla których instalowane są cookies mogą wymagać zgody Użytkownika.

Techniczne pliki cookies i cookies obsługujące zagregowane zagadnienia statystyczne
Ta aplikacja wykorzystuje pliki cookies do zapisywania sesji Użytkownika oraz do wykonywania innych czynności, niezbędnych do jej funkcjonowania, na przykład jeśli chodzi o rozmieszczenie danych.
Ta aplikacja wykorzystuje pliki cookies do zapisywania preferowanych zagadnień w przeglądarce oraz do optymalizacji doświadczenia Użytkownika podczas przeglądania. Wśród takich plików cookies znajdują się na przykład te, które pozwalają ustawić język i walutę lub zarządzać statystykami dzięki plikom cookies administratora strony.

Inne rodzaje plików cookies lub narzędzia osób trzecich, które mogą je wykorzystać
Niektóre z wymienionych poniżej serwisów gromadzą statystyki w formie zagregowanej i nie wymagają zgody Użytkownika lub mogą być zarządzane bezpośrednio przez Administratora – w zależności od tego, jak są one opisane – bez pomocy osób trzecich.
Jeśli ktoraś z osób trzecich obsługuje serwis w wykorzystaniem narzędzi ​​wymienionych poniżej, może je wykorzystywać do monitorowania preferencji Użytkowników – niezależnie od informacji opisanych w tym dokumencie i bez wiedzy Administratora. Proszę zapoznać się z polityką prywatności wymienionych serwisów, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Google Analytics
Google Analytics jest internetowym narzędziem do analizy, udostępnionym przez Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje zebrane dane, aby śledzić i badać korzystanie z tej aplikacji oraz generować raporty na temat jej zastosowań i dzielić się nimi z innymi serwisami Google.
Google może wykorzystać zgromadzone dane w celu kontekstualizowania i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.
Zebrane dane osobowe: Pliki cookies i Usage data.
Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności – Klauzula Opt Out

Youtube
Youtube jest serwisem umożliwiającym odtwarzanie filmów, udostępnianym przez Google Inc., który pozwala aplikacji na zawieranie tego typu treści na swoich stronach.
Zebrane dane osobowe: Pliki cookies i Usage data.
Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności
Shaa
Shaa jest serwisem umożliwiającym odtwarzanie filmów, udostępnianym przez Shaa Sp.z o.o., który pozwala aplikacji na zawieranie tego typu treści na swoich stronach.
Zebrane dane osobowe: Pliki cookies
Miejsce przetwarzania: Włochy – Polityka prywatności

Twitter
Przycisk Twitter Tweet i social widgets to serwisy pozwalające na interakcję z portalem społecznościowym Twitter, udostępnianym przez Twitter Inc.
Zebrane dane osobowe: Pliki cookies i Usage data.
Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności

Facebook
Facebookowy przycisk Like (Lubię) i social widgets to serwisy pozwalające na interakcję z portalem społecznościowym Facebook, udostępnianym przez Facebook, Inc.
Zebrane dane osobowe: Pliki cookies i Usage data.
Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności

Google+
Przycisk +1 Google+ i social widgets to serwisy pozwalające na interakcję z portalem społecznościowym Google+ udostępnianym przez Google Inc.
Zebrane dane osobowe: Pliki cookies i Usage data.
Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności

Linkedin
Przycisk Udostępnij na Linkedin i social widgets to serwisy pozwalające na interakcję z portalem społecznościowym Linkedin udostępnianym przez LinkedIn Corporation.
Zebrane dane osobowe: Pliki cookies i Usage data.
Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności

Disqus
Disqus, Inc. to serwis hostingowy, pozwalający na umieszczanie komentarzy na stronach internetowych i wspólnotach internetowych, korzystających z platform społecznościowych.
Zebrane dane osobowe: Pliki cookies i Usage data.
Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności

Jak zarządzać instalacją plików cookies?
Poza tym, co zostało opisane w niniejszym dokumencie, użytkownik może ustawić preferencje dotyczące plików cookies bezpośrednio we własnej przeglądarce, a także zapobiec instalowaniu ich na przykład przez osoby trzecie. Przy zmianie ustawień przeglądarki, możliwe jest również usunięcie plików cookies zainstalowanych w przeszłości, w tym takich, które mogły były zapisać zgodę bieżącej strony internetowej na ich instalację. Ważne jest, aby pamiętać, że dezaktywując wszystkie pliki cookies, funkcjonowanie bieżącej strony może być zagrożone. Użytkownicy mogą znaleźć informacje o tym, jak zarządzać plikami cookies w ich przeglądarce pod następującymi adresami: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Microsoft.

W przypadku serwisów udostępnianych przez osoby trzecie, użytkownik może skorzystać z prawa do odstąpienia od monitorowania aktywności, wykorzystując informacje zawarte w polityce prywatności osoby trzeciej, klikając link opt-out (klauzula) lub kontaktując się z osobą trzecią.
Niezależnie od powyższego, Administrator informuje, że Użytkownik może skorzystać z: Your Online Choices (Twoje wybory Online). Usługa ta pozwala użytkownikom wybrać preferencje monitorowania przez większość narzędzi reklamowych. Właściciel zaleca zatem wykorzystanie tego sposobu, oprócz informacji zawartych w tym dokumencie.

Pliki cookies: Administrator danych i Właściciel
Ponieważ instalacja plików cookies przez osoby trzecie i innych systemów monitorowania za pośrednictwem usług wykorzystywanych w tej aplikacji, ze względów technicznych nie mogą być kontrolowane przez właściciela, jakiekolwiek szczegółowe odniesienia do plików cookies oraz systemów monitorowania zainstalowanych przez osoby trzecie należy traktować jako orientacyjne. W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy zapoznać się z polityką prywatności dla poszczególnych usług firm wymienionych w tym dokumencie.
Zważywszy na złożoność przedmiotu oraz związaną z nim identyfikację technologii opartych na plikach cookies i ich bardzo ścisłej relacji z działaniem sieci, użytkownicy są zachęcani do skontaktowania się z właścicielem w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat korzystania z samych plikó cookies oraz wszelkich możliwości ich wykorzystania – na przykład, przez osobę trzecią – za pośrednictwem tej strony.