PROAKTYWNY I SPRAWDZONY PUNKT ODNIESIENIA DLA WSZYSTKICH SEKTORÓW ENERGETYCZNYCH

AB zwraca się do wszystkich branż, w których kogeneracja i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, takich jak biogaz i biometan, może przynieść najlepsze rezultaty w zakresie zmniejszenia zużycia energii i wpływu na środowisko.

OTO KILKA Z NICH:

Agricoltura Rolnictwo
Alimentare Przemysł spożywczy
Beverage Napoje
Cartario Papierniczy
Centri elaborazione dati Centra przetwarzania danych
Centri commerciali Centra handlowe
Ceramica e latterizi Ceramika i cegły
Chimico Chemiczny
Discariche Składowiska odpadów
Estrazione e produzione di petrolio Wydobycie i produkcja ropy
Lattiero caseario Mleczarsko-nabiałowy
Metallurgico Metalurgia
Farmaceutico Farmaceutyka
Miniere di carbone Kopalnie węgla kamiennego
Ospedali/hotels Szpitale/hotele
Plastico Tworzywa sztuczne
Rifiuti di origine animale Scarti di origine animale
Serre Szklarnie
Teleriscaldamento Ciepłowniczy
Teleraffreddamento Chłodniczy
Tessile Przemysł tekstylny
Trattamento acque reflue Oczyszczanie ścieków

700 KLIENTÓW, MIĘDZY INNYMI: