Możliwości, które wzmacniają strategiczne znaczenie usług serwisowych na całym świecie i na rynkach AB

Na szczególną uwagę zasługuje program Junior International Service Technician mający na celu znalezienie młodych techników z różnych krajów, jako kontynuacja międzynarodowej struktury Service w AB.
Program ten stanowi kurs szkoleniowy obejmujący:
1) pierwszy okres szkoleń technicznych, operacyjnych i organizacyjnych, trwający 2/3 miesiące, z przerwami na pracę w terenie, jest przeprowadzany we Włoszech2) okres szkolenia, które odbędzie się w kraju pochodzenia przez okres 1/2 miesięcy Idealny kandydat posiada:

  • 1/2 lata doświadczenia technicznego w zakresie silników gazowych, na olej napędowy, olej przemysłowy, zdobytego w przedsiębiorstwach należących do sektora energetyki i inżynierii;
  • Znajomość operacyjnych / technicznych aspektów instalacji kogeneracyjnych do łączonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej
  • Gotowość do podróży i / lub przeprowadzki za granicę ( np. do USA, Kanady).

Kandydaci spełniający te wymagania mogą ubiegać się o stanowisko, wysyłając CV na podany adres poczty elektronicznej: jist@gruppoab.it.