WYSŁUCHANIE JEDNOSTEK I DYNAMIKA GRUPY Z UDZIAŁEM SZKÓŁ I UCZELNI

Proces selekcji kandydatów AB jest ściśle związany ze skuteczną potrzebą wprowadzenia kandydatów i przebiega w dwóch fazach:

  • pierwsza faza koncentruje się na poszukiwaniu, badaniu i ocenie na podstawie dynamiki grupy oraz indywidualnych rozmów;
  • druga faza koncentruje się na rozmowach poznawczych i badaniach przeprowadzanych bezpośrednio przez menedżerów liniowych i działu HR.

W celu znalezienia kandydatów na potrzeby rekrutacji AB uczestniczy w wydarzeniach na uczelniach i w instytutach szkół wyższych, a także poprzez promowanie programowych praktyk w firmie.

CURRICULUM

Celem dobrego CV jest zmotywowanie czytającego do zgłębienia wiedzy na temat osoby poprzez rozmowę.

Przygotuj swoje CV europejskie