WYTWARZANIE ENERGII W JAK NAJEFEKTYWNIEJSZY SPOSÓB I OCHRONA ŚRODOWISKA

Misją AB jest wytwarzanie modułowych systemów kogeneracyjnych, które zapewniają firmom oszczędność poprzez wytwarzanie energii z myślą o ciągłym rozwoju i optymalizacji. AB nawiązuje relacje wyłącznie z klientem, od początkowych etapów projektu, aż po zarządzanie konserwacjami i czynnościami serwisowymi.

Firma AB jest zdeterminowana, aby nadal podążać ścieżką rozwoju w kierunku innowacji i doskonałości, ale chce to zrobić pozostając wierną swoim podstawowym wartościom, kontynuując łączenie ideałów i konkretów, na każdym kroku, biorąc pod uwagę rzeczywiste konsekwencje każdej decyzji.

“Efektywność energetyczna jako misja, trwałość środowiska naturalnego jako powołanie.”

AB WAY podsumowuje wartości firmy i ustala kilka podstawowych norm etycznych z myślą o odpowiednim nakierowaniu wyborów i zachowań wszystkich osób pracujących w AB.

KODEKS ETYCZNY definiuje wartości i zasady postępowania odpowiednie dla AB, mając na celu sprawne działanie, niezawodność, zgodność z prawem i przepisami, jak i reputację firmy.