GLOBALNY PUNKT ODNIESIENIA DLA EKSPERTYZY, TECHNOLOGII, USŁUG

Firmom, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność zapewniamy oszczędność energii i ograniczenie emisji do środowiska. AB oferuje relacje oparte na uczciwości i zaufaniu. Ekspertyza i wydajność produkcyjna, które nie mają sobie równych, zapewniają doskonałość instalacji i maksymalną jakość montażu oraz pomocy posprzedażnej. Dzięki temu AB jest liderem w branży kogeneracji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, takich jak biogaz i biometan dzięki technologii i rozwiązań, które przyczyniają się do skuteczniejszego zarządzania energią, ograniczają zużycie i marnotrawstwo energii z korzyścią dla konkurencyjności przedsiębiorstw oraz środowiska. AB jest jedyną firmą, która samodzielnie i w ramach procesu przemysłowego zarządza całym cyklem budowy instalacji kogeneracji i poprawiania parametrów biometanu, obejmującym doradztwo, projektowanie, produkcję, instalację, uruchomienie i serwis.

„Firma AB stanowi obecnie globalny punkt odniesienia dla branży związanej z kogeneracją i waloryzacją energetyczną odnawialnych źródeł energii, takich jak biogaz i biometan. Projektujemy, produkujemy, instalujemy i obsługujemy za pomocą naszego serwisu najlepsze dostępne obecnie na rynku rozwiązania w zakresie kogeneracji i poprawiania parametrów biometanu.”