SYSTEM DYNAMICZNY, OCHRONA DLA WSZYSTKICH

AB opracowało własny system MOG 231. Jest to system dynamiczny, zaprojektowany z możliwością wprowadzania odpowiednich aktualizacji i integracji w razie potrzeby.

Calem zapobiegania ryzyku popełniania wykroczeń przeciw normom, zasady i zalecenia MOG 231 muszą być przestrzegane przez cały personel AB, pracowników, kierownictwo wyższego szczebla, osoby, które zajmują stanowiska reprezentacyjne, pracowników administracji, członków zarządu i wszystkich innych, którzy są zaangażowani w różny sposób (klientów, dostawców, partnerów, pracowników, etc.).

AB powierzyło zadanie nadzorowania funkcjonowania i zgodności z MOG 231, oraz jego aktualizacji, organowi posiadającemu niezależne uprawnienia w zakresie inicjatywy i kontroli: Radzie Nadzorczej (RN).

MOG 231 AB składa się z Części ogólnej, Części szczególnej i 3 załączników:

  • Kodeks etyczny
  • System dyscyplinarny
  • Regulacja RN

“Model 231 AB to spójny zestaw zasad, procedur i środków, które mają wpływ na wewnętrzne funkcjonowanie Grupy oraz sposób prowadzenia relacji zewnętrznych.”