ROZWÓJ INNOWACJI NA RZECZ ENERGII

AB dąży z determinacją do maksymalnego poziomu innowacyjności, gromadząc wiedzę, doświadczenie i technologie, aby oferować udoskonalone rozwiązania w zakresie najważniejszej potrzeby człowieka: energii. Przyczynia się do tworzenia lepszej przyszłości w dziedzinie zrównoważonych systemów.
Nasza misja ma na celu sprawienie, aby firmy przyszłości zużywały mniej energii, były bardziej wydajne, konkurencyjne, lepsze i bardziej zaangażowane w dobro naszej planety.

“Tworzenie niezawodnych rozwiązań w zakresie wydajności energetycznej i rozprowadzania energii, zrównoważonych i współgrających z wymogami każdego przedsiębiorstwa. To nasza praca, to nasza etyka”.

AB WAY syntetyzuje wartości przedsiębiorstwa i określa podstawowe normy etyczne z zamiarem nakierowania wyborów i zachowań wszystkich pracowników AB w odniesieniu do klientów, dostawców, partnerów, konkurentów, organizacji, instytucji, organizacji pozarządowych i ogółem wszystkich podmiotów związanych z działalnością Grupy.

Dobra reputacja i niezbędne źródło materiału dla AB. Na forum publicznym sprzyja ona uznaniu społecznemu, przyciąga najlepsze zasoby ludzkie, wzbudza satysfakcję rynku u organizacji , z którymi współpracuje, równowagę w relacjach z dostawcami oraz zaufanie osób trzecich. KODEKS ETYCZNY opiera się zatem na idei współpracy zorientowanej na ochronę wzajemnego szacunku i korzyści stron zainteresowanych poprzez określenie wartości i zasad postępowania odpowiednich dla AB, celem zapewnienia sprawności działania, niezawodności, zgodności z prawem i przepisami, jak również reputacji firmy.