KLUCZOWE CELE NASZEGO ZAANGAŻOWANIA, OSIĄGANE DZIĘKI METODZIE I PASJI

Jakość i niezawodność to kluczowe cele polityki firmowej AB, zarówno na etapie projektu, konstrukcji i instalacji, bądź usług pomocy i konserwacji. Aby móc osiągać ten ambitny i motywujący cel, należało wyposażyć AB w system zarządzania ulegający ciągłej ewolucji. Zaangażowanie w ciągłą poprawę nigdy nie ustaje, a cele w zakresie jakości są zawsze obecne wraz ze świadomością, że przyszłość tworzy się tylko metodą umacniania własnych podstaw przez codzienne nabywanie doświadczenia, wzbogacane, np. za pomocą odpowiedniego adresu e-mail: quality@gruppoab.it, w nieustanne przywiązywanie wagi do impulsów docierających do AB od wszystkich stron zainteresowanych.

“AB przeznacza zasoby niezbędne do osiągnięcia wysokiego i niezmiennego standardu jakości i niezawodności, które stanowią rozpoznawalne cechy instalacji produkowanych od 1981 roku aż po dzień dzisiejszy.”

AB_Impianti_certificato_EN1090

Certyfikat ENI1090 –
AB Impianti Srl

AB_Impianti_certificato_GAS_F

Certyfikat F-GAS-FLI –
AB IMPIANTI Srl

AB_Impianti_certificato_ISO3834

Certyfikat ISO3834 –
AB Impianti Srl

AB_Impianti_certificato_ISO9001

Certyfikat ISO9001 –
AB Impianti Srl

AB_Service_certificato_GAS_F

Certyfikat F-GAS-FLI –
AB Service Srl

ABImpianti_CentroDiTrasformazione_Attestazione_3081-14

Certyfikat Centrum Transformacji – AB Impianti Srl