NIEUSTANNY ROZWÓJ NA CORAZ BARDZIEJ WYMAGAJĄCYM RYNKU

Przedsiębiorstwo AB rozpoczęło działalność w 1981 r., która zrodziła się z pomysłu Angelo Baronchellego, młodego specjalisty w sektorze elektrotechnicznym, do dziś prezesa Grupy. W 1992 roku wyprodukowano pierwsze kontenerowe moduły kogeneracyjne na gaz ziemny i biogaz. Ta ewolucja wzmocniła pozycję firmy na rynku u zapoczątkowała rozwój jej działalności biznesowej. Dzięki procesowi strukturyzacji przedsiębiorstwa od 2010 roku nabywa się nowe konstrukcje produkcyjne i logistyczne, celem stworzenia najważniejszego światowego ośrodka przemysłowego poświęconego w pełni kogeneracji. Wzrost przedsiębiorczy AB oraz pozycja firmy na rynku potwierdza liczba wyprodukowanych i zainstalowanych instalacji, a także autorytet klientów przedsiębiorstwa, liderów w swoich sektorach.

INSTALACJE
+1.250 ZAINSTALOWANYCH
INSTALACJI

AB zainstalowała ponad 1.250 instalacji od 1981 roku.

ZAINSTALOWANA MOC ELEKTRYCZNA
1.600 MW

Na dzień dzisiejszy wartość mocy zainstalowanej przez AB przekracza 1.600 MW.

PRZEGLĄDAJ OŚ CZASU

Przeglądaj oś czasu i odkryj wszystkie punkty zwrotne w historii AB.