`

SZCZEGÓLNY SCENARIUSZ OSIĄGNIĘTYCH CELÓW

W ostatnich latach szybki rozwój firmy doprowadził do ustanowienia prawdziwej Grupy Biznesowej, która obecnie składa się z 24 organizacji korzystających z marki AB:

  • we Włoszech: holding operacyjny, dwie firmy produkcyjne, firma usługowa, przedsiębiorstwo handlowe i spółka rolnicza;
  • na całym świecie: 17 przedsiębiorstw w wielu krajach (na 4 kontynentach.), utworzone celem rozwoju handlu, usług i wynajmowania obiektów.

Rok 2016 zakończył się dla AB obruto i osiągnięciem wartości produkcyjnej ponad 200 mln.
Jest to wyraźne potwierdzenie słuszności strategii rozwoju, dokonanych inwestycji i wyjątkowo skutecznej i interdyscyplinarnej organizacji.
Zasoby ludzkie Grupy, o wysokim profesjonalizmie w zakresie swoich konkretnych ról, wzrosły w tandemie z obrotami do ponad 670 jednostek.

Aby wyświetlić zawartość tej strony musisz się zalogować. Uzyskaj dostęp poprzez strefę logowania lub użyj poniższego formularza.