SZCZEGÓLNY SCENARIUSZ OSIĄGNIĘTYCH CELÓW

W ostatnich okresach rozliczeniowych AB osiągała obroty i wartość produkcji stale na poziomie powyżej 200 milionów euro.

Fakt ten stanowi najlepsze potwierdzenie skuteczności przyjętej strategii rozwoju, zrealizowanych inwestycji oraz wyjątkowo wydajnej i interdyscyplinarnej organizacji.

Zasoby ludzkie Grupy, charakteryzujące się wysokim stopniem profesjonalizmu, rozrosły się, przekraczając liczbę 1.000 pracowników.

Aby wyświetlić zawartość tej strony musisz się zalogować. Uzyskaj dostęp poprzez strefę logowania lub użyj poniższego formularza.