MULTIDYSCYPLINARNOŚĆ SYSTEMU „ONE AB“

AB obejmuje zespół multidyscyplinarny składający się z kompetentnych osób zmotywowanych i napędzanych przez pasję.
Grupa robocza, której członków łączą wspólne cele, których role i obowiązki są wyraźnie określone w celu jak najlepszego podkreślenia wartości każdego podmiotu. Gdzie zaufanie odgrywa nadrzędną rolę.
Dzięki temu nasi pracownicy są konkurencyjni, innowacyjni, stanowią wartość, nie tylko za pośrednictwem wydajności produkcji, lecz także poprzez ciągły rozwój nowych produktów, zaangażowanie społeczne, etyczny szacunek wobec każdego rozmówcy, czy to wewnątrz, czy na zewnątrz firmy, oraz poprzez ochronę środowiska. Dobra reputacja i niezbędne źródło materiału dla AB. Na forum publicznym sprzyja ona uznaniu społecznemu, przyciąga najlepsze zasoby ludzkie, wzbudza satysfakcję rynku i organizacji , z którymi współpracuje, równowagę w relacjach z dostawcami oraz zaufanie osób trzecich.