WARTOŚĆ DODANA DLA PRODUKCJI SZKLARNIOWEJ

Instalacje kogeneracyjne osiągają znaczną wydajność w zastosowaniach w zakresie szklarni i stanowią ponadto niezwykle elastyczne źródło energii elektrycznej. Ciepło, światło i dwutlenek węgla (CO2), sprzyjają także wzrostowi roślin. Energia elektryczna może być stosowana do oświetlenia lub wprowadzona do sieci, ciepło można wykorzystać do ogrzewania wody, zaś CO2 zawarty w gazach wydechowych silnika może być pobierany i wykorzystywany do stymulowania wzrostu roślin, co umożliwi wzrost dochodów z produkcji rzędu 30% względem tradycyjnych upraw w szklarniach bez dodatku węglowego. Wszystko to umożliwia przedłużenie okresu uprawy oraz zwiększenie jakości uprawianych produktów.

“Własna produkcja energii elektrycznej, coraz bardziej kosztowna, ogrzewanie szklarni i nawożenie upraw za pomocą CO2: są to w skrócie możliwości oferowane przez kogenerację”.