IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA FIRM O WYSOKIM ZUŻYCIU ENERGII

Kogeneracja to idealny wybór dla jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w różnych sektorach przemysłowych i handlowych, w szczególności w przypadku przedsiębiorstw o dużym zużyciu energii, które stale wymagają znaczących produkcji ciepła i zastosowania odpowiednich wartości energii elektrycznej. Kogeneracja polega na jednoczesnym wytwarzaniu tych nośników energii, począwszy od pojedynczego źródła w jednym zintegrowanym systemie. Instalacje kogeneracyjne pozwalają uzyskać wyniki efektywności energetycznej o bezwzględnym znaczeniu, z korzyścią zarządzania produkcją energii elektrycznej i cieplnej w sposób ciągły, niezawodny i bezpieczny. Kogeneracja to najlepszy wybór dla odpowiedniego czasowo uzyskania korzyści w zmniejszeniu kosztów energii przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2.

WYDAJNOŚĆ
- 30% ZUŻYCIE ENERGII

Oszczędność energii pierwotnej rzędu 30%.

“Kogeneracja jest prawdziwą siłą napędową wzrostu, okazją dla różnych branż przemysłowych i handlowych w konkurencyjnej rzeczywistości globalizacji”.