PRZEKSZTAŁCAMY KONIECZNOŚĆ W MOŻLIWOŚĆ

Szyby naftowe charakteryzują się obecnością gazu ziemnego, a w szczególności metanu, który znajduje się w stanie ciekłym, gdy jest zmieszany z olejem, a następnie przechodzi w stan gazowy w miarę zbliżania się do powierzchni. Gaz naftowy (APG) stanowi problem podczas wydobycia ropy naftowej, także dla środowiska, ponieważ ulatniając się pod ciśnieniem, może spowodować nasycenie obszaru górniczego. Aby wyeliminować często jest spalany, ale może również stanowić doskonały surowiec pod warunkiem odpowiedniej kontroli i obsługi, w szczególności do wykorzystania go do zasilania instalacji kogeneracyjnych. Energia elektryczna wytwarzana metodą kogeneracji może być wykorzystywana na obszarach wydobywczych, na przykład w agregatach pomp gazu lub ropy naftowej, podczas gdy energia cieplna może służyć do pierwszego rozdzielania ropy naftowej na miejscu w celu zachowania jej stanu ciekłego i ułatwienia operacji przepompowywania. Także podczas operacji wydobycia w kopalniach węgla wytwarza się metan, który ze względów bezpieczeństwa i ze względu na zaistniałą okazje ekonomiczną, można z powodzeniem wykorzystać metodą kogeneracji.