ZWIĘKSZONE KORZYŚCI ENERGETYCZNE I RÓWNOWAGA EKOLOGICZNA

Kogeneracja biogazowa stanowi interesującą szansę biznesową zarówno dla gospodarstw rolnych i hodowlanych, jak i spółek publicznych i prywatnych, które łączą produkcję i wykorzystanie biogazu z ideą wysokiej efektywności energetycznej i równowagi ekologicznej. Poprzez kogenerację biogazu wytwarza się energię elektryczną i cieplną z odpadów rolnych i hodowlanych lub przemysłowych lub z frakcji organicznej odpadów komunalnych bądź ścieków. AB proponuje ekspertyzę ponad 670 zakładów zbudowanych z wykorzystaniem technologii i rozwiązań, które stanowią centrum całego systemu: przekształcenie biogazu w energię, zapewniając najwyższą wydajność w kontekście absolutnej niezawodności.

“AB realizuje serce całego systemu: przekształcanie biogazu w energię”.