24 czerwca 2015

Nawóz zwierzęcy zamienia się w energię: elektryczną, termiczną i kreatywną

Firma rolnicza z Castelbosco, w prowincji Piacenza, poświęcona jest produkcji mleka, w szczególności dla Grana Padano i liczy 2500 sztuk bydła starannie wybranej rasy, które każdego dnia produkują około 300 kwintali mleka oraz 1000 kwintali nawozu. Gianantonio Locatelli, właściciel firmy, przekształcił pewną ilość materiału organicznego w rzeczywisty projekt przemysłowy, z pomocą technologiczną AB, jeśli chodzi o kogenerację na biogaz, a także ekologiczną i kulturalną, dzięki inauguracji „Museo della Merda”. W salach zamku, Muzeum mieści także niektóre dzieła z prywatnej kolekcji Gianantonio Locatelli, które będą wystawiane na przemian, stanowiące kolejne odniesienie do idei metamorfozy i cykliczności jego wizji firmowej i kulturalnej. Dzieła, które nie tylko metaforycznie, są związane z recyklingiem i po części także z rolnictwem, hodowlą, obróbką nawozów oraz produkcją energetyczną. Zarówno AB jak i Locatelli dobrze wiedzą, że pomysł ponownego wykorzystania był zawsze naturalnie związany ze światem rolniczym: w tym przypadku nawóz zwierzęcy przekształca się i staje się producentem innowacji. W tym przypadku, dzięki AB nawóz staje się energią termiczną i elektryczną, a dzięki „Museo della Merda”: kulturową. Wideo wycieczka po muzeum jest dostępna pod poniższym linkiem lub na stronie www.biogaschannel.com

Biogas Channel