08 września 2017

Metan z polskiej kopalni zasila Układ Kogeneracyjny o mocy 2 MW.

W 2013 roku Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o obróciła ryzyko związane z zagrażaniem metanowym w szansę. Metan wydobywający się podczas prac górniczych stanowiący zagrożenie dla górników, może być również używany jako paliwo gazowe, w związku z czym firma podjęła decyzję o zakupie Układu Kogeneracyjnego o mocy 2MW. Metan ze stacji odmetanowania podawany jest do układu kogeneracyjnego, z którego energia elektryczna zużywana jest na potrzeby kopalni. Ciepło wytworzone w procesie kogeneracji używane jest do ogrzewania biur i zasila lokalną sieć ciepłowniczą.

obejrzyj film Cogeneration Channel!