21 lipca 2016

Hospira Pfizer i AB, wsparcie dla kogeneracji w przemyśle farmaceutycznym

Hospira, światowy lider produkcji, przetwarzania i dystrybucji produktów do pielęgnacji zdrowia należących do grupy Pfizer patrzy w przyszłość, mocno angażując się nie tylko w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia całego społeczeństwa, ale także poprawy wydajności w zakładach pod względem wydajności, ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Z tego powodu, ze względu na wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną w procesie produkcji i w związku z racjonalizacją wykorzystania źródeł kopalnych, Hospira powierza liderowi przemysłu – AB – zadanie instalacji elektrowni CHP w miejscu produkcji Liscate (MI).
Działalność zakładu Liscate skierowana jest na produkcję leków iniekcyjnych i biopodobnych, zestawów i pomp infuzyjnych. Maszyna ECOMAX® 20 HE, zasilana metanem, jest modułowym rozwiązaniem dla zbiorników o całkowitej mocy nominalnej przy pełnym zasileniu równej 2004 kW i o całkowitej mocy cieplnej wprowadzanej równej 4.477 kW. Energia elektryczna wytwarzana przez nową maszynę służy do zaspokojenia potrzeb energetycznych kompleksu. Również wytworzone energia cieplna posłuży zasilaniu energetycznemu kompleksu w formie ciepłej wody o temperaturze 85°C i parze nasyconej 8 bar. Wydajność grupy wynosi około 8340h/rok. W obwodzie gazów spalinowych zainstalowano wymiennik w formie rur spalinowych w celu produkowania oparów wykorzystywanych przez firmę dla własnych celów produkcyjnych. Nowa maszyna pozwala na duże ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.
Maszynę można uznawać za „Kogenerator o wysokiej wydajności” (CAR), ponieważ pozwala na uzyskanie oszczędności energii pierwotnej (PES) na poziomie co najmniej 10% w porównaniu z odrębną produkcją, a ponadto została zaprojektowana do przestrzegania dopuszczalnych wielkości emisji dla silników gazowych.

Komunikat prasowy