ZNACZNE OSZCZĘDNOŚCI I CIĄGŁOŚĆ DYSTRYBUCJI

Kogeneracja oferuje gamę potencjalnych korzyści w najróżniejszych zastosowaniach handlowych.
Sektor handlowy jest bardzo konkurencyjnym rynkiem. Jego zapotrzebowanie jest inne, gdyż charakteryzuje się surowymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa dostaw elektryczności, zwłaszcz w celu zagwarantowania bezpieczeństwa klientów i utrzymania operatywności również w przypadku przerwy w dostawie energii.
Urządzenia kogeneracyjne cieszą się popularnocią w wielu różnorodnych zastosowaniach w dziedzinie handlu, gdyż są w stanie zagwarantować znaczne oszczędności na kosztach paliwa niezbędnego do produkcji elektryczności i ciepła.

URZĄDZENIA GRZEWCZE/CHŁODNICZE

CENTRALNE OGRZEWANIE

Używając miejscowej sieci dystrybucji gazu naturalnego, urządzenia kogeneracyjne gwaantują stabilność dostaw energii elektryccznej, z możliwością (jeśli to konieczne) odizolowania od miejscowej sieci elektrycznej.

CENTRALNE SCHŁADZANIE

Scentralizowane chłodzenie i urządzenia trójgeneracji umożliwiają używanie nadmiaru ciepła do wytwarzania zimnej wody za pomocą absorpcyjnego agregatu chłodniczego. Urządzenia CHP mają bardzo wysoką wydajność konwersyjną (>90%), niemniej długoterminowo generują oszczędności w kosztach operacyjnych.

 

ZAPOTRZEBOWANIE TERMICZNE

Wymaga:

  • energii elektrycznej;
  • podgrzanej wody;
  • zimnej wody (7°C/12°C).

ODNOŚNIKI

Amc SpA – Luigi Brocca & Figli SpA – ASM Rovereto – Im.Te.Rho – Invernizzi – Olimpiadi 2006 – Modern&Kotly – Reni Ettore – Parco Terconologico Erzelli – Smec – Settimo Ponte FIAT – Villaggio FIAT

SZPITALE

Ze względu na charakter, szpitale wykazują duże zużycie energii. Urządzenia kogeneracyjne czynią skutecznym używanie paliwa za pomocą odzysku, nie tylko elektryczności, ale również i ciepła.

UŻYWANIE ENERGII

Wymaga:

  • elektryczności do oświetlenia i zasilania urządzeń;
  • gorącej wody do mycia i użytku ogólnego;
  • pary do sterylizacji i czyszczenia (różne zastosowania);
  • schładzanie przez mrożenie, zamrażanie i klimatyzowanie powietrza.

ODNOŚNIKI

Ospedale di Piacenza – Ospedale San Camillo di Roma – Ospedale di Terni – Ospedale della Versilia

OŚRODKI PRZETWARZANIA DANYCH

„Ośrodki przetwarzania danych i informacji wykazują często znaczne zużycie energii; wymagają dużych ilości energii, zarówno z elektrycznego punktu widzenia jak i cieplnego, ale przede wszystkim wymagają stałej dostawy.
Konieczność obniżenia kosztów skupia uwagę wielu ośrodków na problemie z rachunkami.”

ZAPOTRZEBOWANIE TERMICZNE

Wymaga:

  • elektryczność do oświetlenia i zasilania urządzeń;
  • chłodzenie w celu utrzymania odpowiedniej temperatury w szafach zawierających urządzenia elektroniczne.

ODNOŚNIKI

BNL