CALKWTA STABILNOŚĆ W NIEUSTANNYM POSIADANIU IDELANEGO URZĄDZENIA

Elastyczność ECOMAX® gaz naturalny pozwala wykorzystywać urządzenie kogeneracyjne z różną mocą, mając wybór między 100% wykorzystywaniem mocy nominalnej, aż do możliwości wykorzystywania w 50% jego możliwości, optymalizując wektory energetyczne produktu. Obok pionowej skalowalności, polegające na całkowitym pokryciu zakresu dostępnej mocy, gwarantowana skalowalność pozioma oferuje rozwiązanie w kilkoma modułami, szczególnie odpowiednie dla instalacji o znacznej wielkości.

ZALETY Ecomax®

“Spoistość, uniwersalność i modułowość, połączone w zaawansowane rozwiązanie energetyczne”.