KORZYSTANIE Z GAZU OTRZYMYWANEGO W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WYDOBYWCZEJ

Urządzenia kogeneracyjne mogą być zasilane gazem odzyskanym podczas ekstrakcji ropy naftowej lub w procesach przeróbki węgla.

W pierwszym przypadku, chodzi o gaz obecny w przyrodzie w odwiertach naftowych charakteryzujących się obecnością gazu ziemnego złożonego głównie z metanu, zwykle znanego jako „”gaz z ropy naftowej”” lub „”APG””, który jest w stanie ciekłym, gdy jest zmieszany z ropą naftową, po czym staje się gazowy miarę zbliżania się do powierzchni.

Również w drugim przypadku chodzi głównie o metan otrzymywany podczas czynności wydobywczych w kopalniach węgla kamiennego. Odciąga się powietrze z kopalni w celu poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania niekontrolowanym wyciekom do atmosfery. Wydobycie w kopalniach jest bowiem stale narażone na ryzyko eksplozji gazu.

CO TO JEST APG?

JAKIE SĄ CECHY APG?