ŁĄCZENIE BEZPIECZEŃSTWA, UNIWERSALNOŚCI I MOŻLIWOŚCI EKONOMICZNYCH

Metan jest obecny w kopalniach węgla, zarówno w postaci gazu wolnego, pochodzącego z pęknięć lub uwalnianego w wyniku uszkodzeń, jako gaz adsorbowany na wewnętrznej powierzchni skały i skał sąsiednich.

Gaz ten ze względów bezpieczeństwa oraz możliwości ekonomiczne, może z powodzeniem być stosowany przez kogenerację.

W kogeneracji można produkować zarówno energię cieplną jak i elektryczną, która będzie wykorzystywana do różnych potrzeb zakładu wydobywczego; wszelkie nadwyżki energii elektrycznej mogą być sprzedawane do sieci.

PRODUKCJA ENERGII

  • Prąd do sieci lub do zaspakajania wymagań zakładu wydobywczego
  • Ciepła woda na potrzeby zakładu wydobywczego

ODNOŚNIKI

Jastrzębska Spółka Węglowa – Kompania Węglowa – KWK Budryk – Synthos Dwory – Zec Katowice