TAK WIELE KORZYŚCI W JEDNYM ROZWIĄZANIU ZMIERZAJĄCYM DO WYDAJNOŚCI

ECOMAX® jest przemysłowym rozwiązaniem dla kogeneracji bazującym na zasadach elastyczności, modułowości i spójności, jednoczącym wszystkie cechy wysokiej wydajności energetycznej.

Parametry ECOMAX® oferują wiele zalet: brak pozwolenia na budowę duża elastyczność i mobilność, szybki montaż i rozruch, łatwość przyłączenia do instalacji istniejących w zakładzie.

Elastyczność ECOMAX® pozwala wykorzystywać urządzenie kogeneracyjne z różną mocą, mając wybór między 100% wykorzystywaniem mocy nominalnej, aż do możliwości wykorzystywania w 50% jego możliwości, optymalizując nośniki energetyczne produktu. Obok pionowej skalowalności, polegające na całkowitym pokryciu zakresu dostępnej mocy, gwarantowana skalowalność pozioma oferuje rozwiązanie z kilkoma modułami, szczególnie odpowiednie dla instalacji o znacznej wielkości, umożliwiając wsparcie produkcji nawet w bardzo ograniczonych warunkach lub w czasie zaprogramowanych przestojów produkcyjnych.