ŁĄCZENIE BEZPIECZEŃSTWA, UNIWERSALNOŚCI I MOŻLIWOŚCI EKONOMICZNYCH

Linia ECOMAX® gaz specjalny jest idealnym odniesieniem dla systemów, które wykorzystują gaz odzyskany w procesie ekstrakcji ropy naftowej i w procesach przetwarzania węgla.

Rozwiązanie modułowe ECOMAX® to pomysł opracowany i wprowadzony w całości przez firmę AB, posiadający szeroką gamę możliwości zastosowania w zakładach, dzięki czemu stał się głównym odniesieniem technologicznym i rynkowym w zakresie nowoczesnej kogeneracji.

Pozycja produktu na rynku jest wynikiem wysokiej jakości standardu, zastosowanego przez firmę AB w każdym szczególne projektowym: od modułu mieszczącego komponenty mechaniczne i elektryczne, aż po systemy informatyczne dozorowania i sterowania.

“ECOMAX® jest najbardziej cenionym na świecie rozwiązaniem kogeneracyjnym”.

OBEJRZYJ WIDEO ECOMAX®