Faq

Najczęściej zadawane pytania

Co oznacza kogeneracja?

Kogeneracja jest równoczesną produkcją energii elektrycznej i cieplnej wykorzystując maksymalnie energię pierwszą (gaz ziemny lub biogaz) za pomocą systemów zapewniających maksymalną wydajność energetyczną i nie rozprzestrzeniając ich w przyrodzie, ale odzyskując i doceniając ciepło wytworzone przez silnik endotermiczny (lub turbinowy).
Produkowanie energii elektrycznej za pomocą urządzenia kogeneracyjnego ma zalety w stosunku do kupowania energii z sieci, ponadto umożliwia korzystanie z ciepła pochodzącego z procesów schładzania silnika: woda ciepła może być oddawana bezpośrednio do cyklu produkcyjnego i używana do ogrzewania pomieszczeń, natomiast wysoka kaloryczność dymów spalinowych może być wykorzystana do otrzymywania pary lub bardzo gorącej wody, aby podgrzewać olej diatermiczny lub do innych celów. Kogeneracja zmniejsza koszty energii do 30% i polepsza obraz zakładów, ponadto uczestniczy w osiąganiu systemu równowagi ekologicznej.

Co oznacza "pochodnia gazowa"?

Odwiert naftowe charakteryzują się obecnością gazu ziemnego, a w szczególności metanu, który jest w stanie ciekłym gdy jest mieszany z olejem, a następnie staje się gazem miarę zbliżania się do powierzchni. Stanowi problem podczas wydobywania ropy naftowej, a także dla środowiska, ponieważ wycieki, mogą nasycać obszar wydobywania. W praktyce chodzi tutaj o „”odpad metanowy””, który znajduje się pod powierzchnią, gdzie jest narażony na duże ciśnienie; gaz jest mieszany z ropą naftową w zawiesinę węglowodorową, która składa się również z innych gazów, takich jak butan i propan. W głębi ziemi jest w stanie ciekłym, ale kiedy zbliża się do powierzchni i ciśnienie spada, metan powraca do stanu gazowego. Jeśli urządzenie nie jest wyposażone do obróbki, a tym samym do oszacowania odpadu, ucieka do atmosfery, gdzie musi zostać spalony, aby nie prowadził do nasycania obszaru wokół odwiertu, unikając w ten sposób ryzyka niekontrolowanych wybuchów.

Jak ocenić "pochodnię gazową"?

Marnotrawienie tego gazu jest ogromne, podobnie jak ogromne są szkody gospodarcze i środowiskowe: pochodnia gazowa ma w rzeczywistości również silny wpływ na ekosystem, jeśli pamiętamy, że paląc w powietrzu 5% gazu ziemnego pochodzącego z odwiertów naftowych w roku emituje się do atmosfery takie same ilości dwutlenku węgla jak wytwarzane przez ponad 80 milionów samochodów o średniej pojemności. Pochodnia gazowa może być doskonałym rozwiązaniem, jeśli jest odpowiednio zarządzana i nadzorowana, w szczególności wykorzystując ją zasilania urządzeń kogeneracyjnych

Kogeneracja, co pozwala osiągnąć poczynając od "pochodni gazowej"?

Kogeneracja jest idealną technologią przekształcania pochodni gazowej z problemu w bogactwo: można przekształcić pochodnię gazową w energię elektryczną, do wykorzystania na potrzeby zakładów górniczych (w szczególności przepompowni, zarówno gazu jak i ropy ), natomiast nadmiar może być dostarczany do krajowej sieci energetycznej w postaci energii cieplnej, używanej do pierwszego oddzielania oleju w zakładzie, w celu utrzymania go w stanie płynnym ułatwiając w ten sposób pompowanie.

Kogeneracja w kopalniach węgla: jak to jest możliwe?

Podczas wydobycie w kopalniach pojawia się gaz ziemny, który ze względów bezpieczeństwa oraz możliwości ekonomiczne, można z powodzeniem spożytkować za pomocą kogeneracji. Bazując na tej zasadzie obserwuje się rosnące zainteresowanie przedsiębiorstw górniczych urządzeniami do kogeneracji.