04 maja 2017

Fundacja Poliambulanza

Fundacja Poliambulanza postanowiła powierzyć firmie AB wykonanie instalacji trigeneracyjnej do zintegrowanego wytwarzania energii elektrycznej i termicznej, co pozwoli na zmniejszenie kosztów energetycznych i wpływu na środowisko.

Urządzenie ECOMAX® 20 NGS to modułowe rozwiązanie w kontenerze umieszczonym wewnątrz doraźnie skonstruowanej centrali o wejściowej mocy cieplnej 4477 kW, nominalnej mocy elektrycznej 2004 kW oraz kogeneracyjnej mocy cieplnej 1900 kWt.

Rozwiązanie dostarczane przez firmę AB pozwoli fundacji Poliambulanza na częściowe uniezależnienie się od dostawców energii elektrycznej i termicznej, przy jednoczesnym zapewnieniu sobie zmniejszenia łącznych kosztów zasobów energetycznych.