20 marca 2019

ENERGIA ODNAWIALNA Z KOGENERACJI JAKO ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW Z MARNOTRAWSTWEM ŻYWNOŚCI.

Żywność to życie. Marnowanie żywności to problem ekonomiczny, etyczny i ekologiczny. Poważny problem, który nie został dokładnie rozpoznany, upubliczniony i rozwiązany. Czy wiecie, ile żywności marnuje się każdego roku? 30% całej żywności wyprodukowanej do spożycia przez ludzi, czyli około 1,3 miliarda ton rocznie. To problem ekonomiczny, ponieważ wartość zmarnowanej żywności w gospodarkach uprzemysłowionych wynosi 680 mld USD, a w krajach rozwijających się 310 mld USD (źródło: Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa).  

To problem etyczny, ponieważ przeszło miliard ludzi cierpi głód. Co szósty mieszkaniec Ziemi nie ma wystarczająco jedzenia, by żyć zdrowo (źródło: The World Facts). Co roku konsumenci w bogatych krajach marnują tyle żywności (222 milionów ton), ile wynosi cała produkcja żywności netto w Afryce Subsaharyjskiej (230 mln ton).  

Poza tym marnowanie jedzenia to problem ekologiczny, to zmarnowana ziemia uprawna i woda. Odpady żywnościowe składowane na wysypiskach uwalniają metan, który jest około 20 razy bardziej szkodliwy dla środowiska niż CO2. Ponadto marnowanie żywności odpowiada za 8% emisji niepotrzebnie wytwarzanych gazów cieplarnianych, które wpływają na globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne (źródło: Komisja Europejska).  

Problem marnowania żywności należy oczywiście rozwiązać u źródła. Strategia redukowania, ponownego wykorzystania i recyklingu (ang. reduce, reuse and recycling, strategia 3R) powinna bezwzględnie mieć pierwszeństwo przed tradycyjnym zarządzaniem odpadami. Niemniej w praktyce istnieje asymetria między miejscami produkowania odpadów spożywczych a miejscami, gdzie głodują ludzie.  

Dlatego, przyglądając się bliżej danym liczbowym, zobaczymy, że niektóre problemy związane z marnowaniem jedzenia można częściowo rozwiązać poprzez energię, a w szczególności KOGENERACJĘ. Najwyższy odsetek marnotrawstwa żywności dotyczy owoców i warzyw, oraz roślin korzeniowych i bulw. Globalny odsetek ilościowy marnowanej żywności rocznie wygląda następująco: 30% – zboża, 45% – rośliny korzeniowe, owoce i warzywa, 20% – nasiona oleiste, mięso i nabiał, 35% – ryby (źródło: Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa). To idealna mieszanka do produkcji biogazu.  

Niedawno firma AB dostarczyła do zakładu Hitachi Zosen Inova (HZI), światowego lidera w zakresie rozwiązań energetycznych i gospodarki odpadami, instalację kogeneracyjną o mocy 850 kWe. Instalacja została właśnie zamontowana w hrabstwie San Luis Obispo w Kalifornii, które wyznaczyło sobie jeden z najambitniejszych celów w USA, jeśli chodzi o neutralizację śladu węglowego. Z 33 000 ton odpadów zielonych i biologicznych instalacja w HZI będzie wytwarzać około 2 900 000 Nm3 biogazu oraz 22 000 ton wysokiej jakości kompostu i nawozu w płynie rocznie. Dodane zostanie też około 8000 ton odpadów spożywczych. Cały biogaz zostanie przetworzony w odnawialną energię elektryczną o uzysku mocy rzędu 6 200 000 kWh/a, czyli wystarczająco, aby zaspokoić roczne zapotrzebowanie na energię przeszło 600 gospodarstw domowych. Firma AB jest dumna z tego, że uczestniczy w projekcie, który wpłynie na redukcję zagrożenia dla środowiska w tak podatnym na te zagrożenia stanie, jak Kalifornia. Nasz wkład wpłynie też na powstawanie nowych miejsc pracy, generowanie energii odnawialnej oraz zapewnienie skutecznego rozwiązania dla gospodarki o obiegu zamkniętym, w której odpady spożywcze nie zostaną do końca zmarnowane.  

Read the article in English