10 czerwca 2019

Efektywność energetyczna i oszczędność na rachunkach w sektorze opieki zdrowotnej, Szpital w Negrar (VR) stawia na kogenerację pod znakiem AB

IRCCS Szpital Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Vr), wraz z trzema sąsiadującymi obiektami socjalno-zdrowotnymi oraz około 900 łóżkami szpitalnymi, jest jedną z głównych jednostek zajmujących się ochroną zdrowia w północnowschodniej części kraju. W ostatnim czasie, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną, władze szpitala podjęły decyzję o zamontowaniu instalacji do kogeneracji, aby dostarczyć podległym im obiektom zarówno energię cieplną, jak i elektryczną. Technicy firmy AB z Orzinuovi (prowincja Brescia) w pierwszej kolejności przeanalizowali potrzeby jednostki, a następnie zaprojektowali i wykonali instalację Ecomax® 20 NGS, dostarczającą 2 006 kW energii elektrycznej i 1 844 kW energii do produkcji ciepłej wody użytkowej wykorzystywanej w całości przez obiekty szpitalne niezbędnej dla działalności ośrodka. Dzięki nowej instalacji oddanej do użytku pod koniec 2018 roku obecnie IRCC Szpital Sacro Cuore Don Calabria oszczędza w skali roku 60% na rachunkach za energię, co odpowiada przeszło 2 325 ton dwutlenku węgla wyemitowanego do atmosfery każdego roku.

W ciągu ostatnich 30 lat firma AB zyskała pozycję idealnego partnera międzynarodowego zapewniającego efektywność energetyczną sektorowi opieki zdrowotnej dzięki elastycznym rozwiązaniom wewnętrznym i zewnętrznym. Światowi liderzy swoich sektorów wybrali firmę AB w osiąganiu celów w zakresie efektywności energetycznej, a włączenie instalacji do zakładu produkcyjnego zapewniło im długoterminowe korzyści środowiskowe i ekonomiczne. Systemy kogeneracyjne firmy AB pozwalają szpitalom ograniczać koszty energii, poprawiać wyniki w zakresie oddziaływania na środowisko i zwiększać niezawodność. Wiele szpitali zużywa dużo energii na ogrzewanie, ciepłą wodę i sterylizację, operacje odbywają się w dzień i w nocy, siedem dni w tygodniu, co wymaga gwarancji stałego dopływu energii, niezbędnej do prowadzenia najważniejszych działań, zwłaszcza zapewnienia pracy sali operacyjnych. Za stosowaniem kogeneracji przemawia wiele czynników, między innymi stałe wartości dostarczanej energii i nieprzerwane funkcjonowanie ośrodka szpitalnego przez możliwie jak największą liczbę godzin tygodniowo i rocznie. Do tego dochodzi fakt, iż rozwiązania firmy AB działają niczym autonomiczni dostawcy energii, niezależnie od sieci, a także dostarczają korzyści w zakresie ochrony środowiska i dbałości o wizerunek, co wynika z optymalizacji użycia paliw kopalnych oraz redukcji emisji dwutlenku węgla.

„Wybraliśmy firmę AB, ponieważ uzyskaliśmy natychmiastową odpowiedź ze strony kompetentnego, dynamicznego, w pełni dostępnego i entuzjastycznie nastawionego do pracy zespołu pracowników – zadeklarował Paolo Martini, CTO Szpitala IRCCS Sacro Cuore Don Calabria. Mamy bardzo dobre doświadczenia, zarówno jeśli chodzi o uzyskiwane wyniki, jak i w odniesieniu do współpracy z firmą AB, jako, że firma ta realizowała zadania projektowe i montażowe zgodnie z harmonogramem, a ponadto mieliśmy możliwość sprawdzenia pracy zespołu serwisowego, który okazał się punktualny i niezawodny”.

komunikaty prasowe