19 czerwca 2017

Denso Thermal Systems – w dziale motoryzacyjnym – wybrała kogenerację AB

Denso Thermal Systems w siedzibie w Avellino (Włochy) zajmuje się produkcją wymienników ciepła i komponentów plastikowych przeznaczonych do samochodów osobowych. Zakład zainstalował system trigeneracji AB o mocy 2 MW celem obniżenia kosztów energii i ograniczenia wpływu procesów produkcyjnych na środowisko. Dzięki systemowi zakład jest w stanie samodzielnie wytwarzać połowę zakładowego zapotrzebowania na energię elektryczną. W pierwszym roku eksploatacji łączna wydajność systemu wyniosła 75%, co spowodowało spadek zużycia energii elektrycznej o 40%, zaoszczędzenie około 700 000 euro oraz istotne ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
Energia cieplna i chłodnicza wytwarzana przez system kogeneracji jest wykorzystywana w różnych celach, między innymi do ogrzewania jednostek produkcyjnych w zimniejszych okresach roku. Energia chłodnicza z kolei zasila instalacje chłodnicze matryc tworzyw termoplastycznych, układów olejowych i pras tworzyw termoplastycznych, a także służy do klimatyzacji pomieszczeń biurowych i innych stref roboczych. Mając na uwadze uzyskane wyniki, decyzję o zainstalowaniu kogeneratora podjęła także powiązana spółka w Turynie.

Obejrzyj film Cogeneration Channel!