04 listopada 2019

Cogeneration DAY MEXICO

14 listopada 2019, Cogeneration DAY MEXICO , Mexico

Druga edycja corocznego wydarzenia poświęconego technologii, które może znacząco wpłynąć na przyszłość energii w naszym kraju, odbędzie się w piątek 15 listopada w Meksyku. Jest to jednodniowe sympozjum mające na celu poinformowanie konsumentów energii w Meksyku na temat korzyści z Combined Heat and Power (CHP), metody wytwarzania energii elektrycznej, która wykorzystuje ciepło resztkowe w procesach produkcyjnych.

Cogeneration Day Mexico to wydarzenie dla wszystkich zainteresowanych zwiększeniem wydajności energetycznej, obniżeniem kosztów, zapewnieniem dostępności i niezawodności dostaw energii elektrycznej; operatorów sieci; firm inżynieryjnych i organów regulacyjnych.

Na wydarzeniu zostaną poruszone następujące tematy:

  • przegląd ram regulacyjnych dotyczących kogeneracji w Meksyku;
  • model biznesowy zakładu kogeneracji: wykonalność, finansowanie i realizacja projektu;
  • zastosowania kogeneracji na rynku meksykańskim;
  • izolowana podaż i lokalne wytwarzanie;
  • historie sukcesu.

Program będzie wkrótce dostępny na stronie www.cogenerationdaymexico.com

Event website