Viscolube

REGENERACJA ZUŻYTYCH OLEJÓW ZA POMOCĄ KOGENERACJI.

„Zielonym” powołaniem Viscolube, europejskiego lider w produkcji baz smarowych o parametrach równych lub nawet lepsze od baz smarowych pierwszej rafinacji, jest jeszcze większe wzmocnienie kogeneracji. Urządzenie kogeneracji zainstalowane w fabryce w Pieve Fissiraga produkuje 2,004 kWe energii elektrycznej, jak również pary i gorącej wody dla celów technologicznych firmy.