Vinavil (Gruppo Mapei)

KOGENERACJA W WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM KLEJÓW.

Elektryczność, para i gorąca woda do procesu produkcyjnego, wymagają ciągłej dostępności energii w równowadze ekologicznej.

ZAKŁAD

Powstała w 1994 r. w wyniku nabycia przez Grupę MAPEI zakladu EniChem Synthesis, jest obecnie najważnijszym włoskim zakładem produkcji polimerów, z naciskiem na produkcję klejów.

WYMOGI

Urządzenie kogeneracyjne dla zakładu Vinavil z Villadossola musiał odnaleźć się rozwijając harmonię między nowoczesną technologią i limitami/ograniczeniami nałożonymi przez kształt miejsca, zbudowanego w latach trzydziestych. Należało również wziąć pod uwagę istniejący zakład, w tym podwójny system odzyskiwania wody gorącej.

ROZWIĄZANIE

Przeprowadzono szczegółową analizę zapotrzebowania energetycznego zakładu i z tej analizy otrzymano możliwości i korzyści oferowane przez urządzenie kogeneracyjne ECOMAX®14 NGS. Urządzenie umożliwiło osiągnięcie bardzo dobrych wyników w zakresie energii elektrycznej i cieplnej, używanej w zakładzie do celów technologicznych w postaci gorącej wody o temperaturze 80°C i pary wodnej pod ciśnieniem 5 barów. Prognozowana używalność urządzenia wynosi 8000 godzin/rok.