Smec

KOGENERACJA W WYDAJNOŚCI MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ Z OKOŁO 9000 URZĄDZEŃ W OBSZARZE PÓLNOCNEGGO MEDIOLANU.

AB jest partnerem SMEC w zakresie inżynierii, produkcji i wsparcia technicznego dwóch urządzeń kogeneracyjnych zamontowanych w centrali ciepłowniczej.

ZAKŁAD

SMEC (Società Multiservizi Energia Cinisello Balsamo) jest spółką utworzoną do zbudowania sieci ciepłowniczej zasilanej z centrali kogeneracyjnej.

WYMOGI

Zakład jest częścią specjalnego „Miejskiego Planu Energetycznego”, przeznaczonego do określenia oszczędności energii czyli taniego dla użytkowników, ale również mającego przyczynić się do redukcji emisji do powietrza z poszczególnych kotłów.

ROZWIĄZANIE