Pastificio Rummo

NADZWYCZAJNA SKUTECZNOŚC KOGENERACJI ZASTOSOWANEJ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM.

Zakłady zpożywcze wymagają znacznych i stałych dostaw energii elektrycznej i cieplnej niezbędnej dla wslasnych procesów produkcyjnych.

ZAKŁAD

Od 1846 r. Rummo kojarzy się z najlepszej jakości makaronami. W zakładzie rozwinął się dział manadżerski spójny z ważnymi dla zakladu wartościami.

WYMOGI

Realizacja nowego i nowoczesnego zakładu w Ponte Valentino, niedalego Beneveento została wsparta zaawansowanymi technologicznie urządzeniami. Energia produkowana przez urządzenie jest używana do zasilania procesu produkcyjnego makaronu. W szczególności, energia cieplna ssłuży albo do oszuszania makaronu albo do schładzania go do temperatury odpowiedniej do pakowania.

ROZWIĄZANIE

Urządzeniem poleconym i wyprodukownym przez firmę AB ECOMAX®24 HE. Urządzenie gwarantuje wydajność elektryczną rzędu 44%, wydajnośc cieplną rzędu 37% i łączną wydajność przekraczającą 80%. Przyjęte wybory technologiczne umożliwiły otrzymanie wysokich wydajności na poziomie wszystkich parametrów operacyjnych, redukując równocześnie emisję CO2 do atmosfery do 42,7%. AB zaprojektowało i wykonało również przyłącza do urządzeń istniejących już w zakładzie.