Olimpias (Grupa Benetton)

KOGENERACJA JAKO CZYNNIK KONKURENCYJNOŚCI W POLITYCE ENERGETYCZNEJ LICZĄCEJ SIĘ GRUPY PRZEMYSŁOWEJ Z SEKTORA TEKSTYLNEGO.

Kogeneracja jest strategiczna dla sektora tekstylnego. Zakłady przemysłu tekstylnego wymagają znacznych ilości ciepła i energii elektrycznej.

ZAKŁAD

Olimpias powstaje ze połaczenia róznych zakładów przemysłowych i obecnie stanowi jedną spółkę (Grupa Benetton) awangardową na rynku włoskiego przemysłu tekstylnego: zamuje się produkcja przędzy bawełnianej, dzianiny i usługami transportowymi.

WYMOGI

Zakład Olimpias z Soave specjalizuje się w przygotowaniu, barwieniu i wykańczaniu bawełny. Szczególnie wymagający ze względu na energię cieplną, ponieważ linie produkcyjne potrzebują pary nasyconej o ciśnieniu 9 barów i gorącej wody o temperaturze 90°C. Za pomocą specjalnego obiegu, para jest wysyłana celem łączenia się z produktem, do kotłów już istniejących w zakładzie.

ROZWIĄZANIE

AB proponuje urządzenie ECOMAX®14NGS. Energia cieplna jest używana do dwojakiego rodzaju podgrzewania: podgrzewania wody w kotlach i podgrzewania wody zasilającej maszyny myjące zakładu. Ta synergia pozwoliła na zoptymalizowanie gospodarowania całymi zasobami ciepłej wody w zakładzie.