Menz & Gasser

PRZEPIS NA SUKCES WG. MENZ&GASSER: BIOGAZ I KOGENERACJA NA GAZ NATURALNY

Menz & Gasser, lider w produkcji dżemów i półproduktów owocowych, wybrał kogenerację z gazu ziemnego i biogazu do produkcji energii elektrycznej i ciepła w zakładzie Novaledo (TN). Zakład produkuje w ten sposób większość energii niezbędnej do zaspakajania własnych potrzeb.