Inalca (Gruppo Cremonini)

PRZYKŁAD WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ ZASTSOWANE W PRZETWÓRSTWIE MIĘSNYM.

Kogeneracja jest integralną częścią obowiązku ekologicznego do jakiego firma zobowiązała się kilka lat temu i który wymaga znacznych i stałych ilości energii elektrycznej i cieplnej potrzebnych w procesach produkcyjnych.
Inalca zwraca również uwagę na wydajność energetyczną jako źródło konkurencyjności.

ZAKŁAD

Inalca należy do Grupy Cremonini, lidera, na rynku włoskim, w sektorze produkcji mięsa wołowego i jego produktów. Powstała w 1963 r. Grupa Cremonini jest obecnie jednym z największych zakładów sektora spożywczego w Europie.

WYMOGI

Spółka działa za pomocą struktury produkcyjnej złożonej z 6 specjalistycznych zakładów, stosujących najnowsze technologie produkcyjne i zaawansowane systemy bezpieczeństwa.
Kompleks przemysłowy Ospedaletto Lodiginao jest największym i najnowocześniejszym zakładem europejskim w zakresie uboju i przetwórstwa mięsa wołowego, strukturą zużywającą ogromne ilości energii, wymagającą w chwili obecnej energii elektrycznej i ciepła jak i gorącej wody dla procesów produkcyjnych, zakończonych myciem maszyn.

ROZWIĄZANIE

Inalca w 2010 roku zainaugurowała biogazownię w zakładzie w Ospedaletto Lodigiano (LO), do produkcji energii ze źródeł odnawialnych składających się głównie z biomasy i produktów ubocznych uboju.
Osiągniętym celem projektu Inalca jest znaczne zmniejszenie materiałów do usunięcia, poprzez wdrożenie procesu, prowadzącego do ponownego użycia tych materiałów i jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej z całkowicie odnawialnego źródła. Ponadto wytwarzana energia cieplna (ciepło) używana jest wyłącznie w tych samych komorach fermentacyjnych (pracujących w stałej temperaturze 40°C), do wytwarzania ciepłej wody w zakładzie oraz w fazie suszenia odpadu przefermentowanego.

UNIKANIE ROPY NAFTOWEJ
1.300 TEP

Rocznie unika się zużycia ropy naftowej rzędu.

ZMNIEJSZONA EMISJA
3.000 TONY

Emisji co2 do atmosfery zaoszczędzone rokrocznie.