Icam

BARDZIEJ WYDAJNA PRODUKCJA CZEKOLADY DZIĘKI TRÓJGENERACJI

Zakład Icam, wyposażony w najnowsze technologie, oferuje na rynku wyrobów czekoladowych półprodukty z kakao i czekolady o doskonałej jakości, co zapewnia bezproblemową integrację na terytorium, na którym znalazł się dzięki efektywnemu wykorzystaniu energii. System dopalania eliminuje pozostałości zapachów w powietrzu, natomiast urządzenie trójgeneracyjne produkuje energię elektryczną, parę wodną i gorącą wodę.