Lugli

BIOGAZ W NAUCE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Również gospodarstwo rolne Lugli zdecydowało się zainwestować w biogaz do usuwania odpadów pochodzących z hodowli bydła i uzyskać ryczałt rolny. W gospodarstwie Lugli mówi się, że firma, koncentrując się na zrównoważonym rozwoju, zainstalowała biogazownię o mocy 250 kW i system fotowoltaiczny mocy 500 kW, które pozwalają na magazynowanie i bieżące korzystanie z wytwarzanej z zasobów naturalnych energii.